E-post
Kontaktperson Leder:
Inger Lise Haug
Adresse: Karjolvn. 9, 2319 Hamar
E-post: frilte@online.no
Tlf.: 91181393

Kasserer:
AnneKari Bryhni
Adr.: Solvinvegen 279, 2335 Stange
E-postadr.: anne.bryhni@gmail.com
Beskrivelse Hamar og Omegn Bekhterevforening er den eneste diagnoseforeningen for personer med Bekhterev i Hedmark og står tilsluttet Norsk Revmatikerforbund NRF.
Vi har rundt 40 medlemmer med ulike revmatiske lidelser. Vår hjertesak er trening i varmstvannsbasseng med autorisert fysioterapeut. Det gir lindring, bedring og mestring. Vi har to lekepersoner. Det er to vanlige medlemmer som er kurset for å kunne gi info og svare på spørsmål ang. sykdommen. De har taushetsplikt.
Tove Slagsvold tlf. 482 39 725 og Arne Leiv Gebhardt tlf. 415 24 162.
Om du lurer på noe ang. bassengtrening eller bekhtrerev. Ta gjerne kontakt.
E-post: hamar@bekhterev.com
Tlf: 944 35 430
Eller på facebook
Dato oppdatert 2016-04-11