E-post
Kontaktperson Leder:
Anne Kari Bryhni
E-post.: anne.bryhni@gmail.com
Tlf.: 99 57 47 53
Web adresse
Beskrivelse Hamar og Omegn Bekhterevforening er den eneste diagnoseforeningen for personer med Bekhterev i Hedmark og står tilsluttet Norsk Revmatikerforbund NRF.
Dato oppdatert 2021-09-24