E-post
Kontaktperson Leder:
Eli Nordsveen
Furuvegen 19, 2320 Furnes
E-postadr.: enordsve@bbnett.no
Tlf.:93243626


Kasserer:
Anne Kari Bryhni
Adr.: Solvinvegen 279, 2335 Stange
E-postadr.: anne.bryhni@gmail.com
Tlf.: 99574753
Beskrivelse Hamar og Omegn Bekhterevforening er den eneste diagnoseforeningen for personer med Bekhterev i Hedmark og står tilsluttet Norsk Revmatikerforbund NRF.

Vi har rundt 40 medlemmer med ulike revmatiske lidelser. Vår hjertesak er trening i varmstvannsbasseng med autorisert fysioterapeut. Det gir lindring, bedring og mestring. Vi har to likepersoner. Det er to vanlige medlemmer som er kurset for å kunne gi info og svare på spørsmål ang. sykdommen. De har taushetsplikt.

Tove Slagsvold tlf. 482 39 725 og Arne Leiv Gebhardt tlf. 415 24 162.
Om du lurer på noe ang. bassengtrening eller bekhtrerev. Ta gjerne kontakt.

E-post: hamarogomegnbekh.he@revmatiker.org

Tlf: 944 35 430
Eller på Facebook.
Dato oppdatert 2018-04-23