E-post
Kontaktperson Leder:
Else Karin Nordnes
Adresse: Nilsbergvegen 51, 2338 Espa
Tlf.: 93449167

Kasserer:
Berit Jensen
Adresse: Falletvegen 174, 2338 Espa
E-postadr.:
Tlf.:92659003
Beskrivelse Foreningen har i mer enn 80 år arbeidet for eldre og syke, mange av oppgavene fra tidligere er i dag overtatt av kommunens hjemmetjenester. Foreningen iviterer til hyggesammenkomster og arrangerer turer. Disse er åpne for alle, ikke bare medlemmer. Foreningen støtter opp om fotpleie og mammografi til medlemmer. Til jul gir foreningen blomster til alle i grenda over 75 år og de over 75 år fra bygda som er på sykehjem eller i institusjon.
Dato oppdatert 2018-04-23