Kontaktperson Leder:
Oddmund Dyresen
Adresse: Vikavegen 39, 2312 Ottestad
E-post: oddmu-dy@online.no
Tlf.: 90052841

Kasserer:
Astrid Sæther
Adresse: Lindebakken 6 A, 2335 Stange
E-postadr.: astrijfs@online.no
Tlf.: 934 38 269


Barnehjelpen:
Olav Maagaard
tlf. 48264898

Besøkstjenesten:
Anita Karlsen
tlf 93493005

Flyktninger:
Grete Vangsgraven
tlf 97521235


Beskrivelse Stange Røde Kors har i dag tre aktiviteter:

-Besøkstjenesten besøker ensomme eldre og uføre i private hjem og på institusjoner.
-Barnehjelpen har barnepass m.m. til utsatte familier og leksehjelp til grupper.
-Tiltak til innvandrere med tilpassing til språk og håndarbeid m.m.
Dato oppdatert 2016-08-16