E-post
Kontaktperson
Leder:
Bjørn Kristiansen
Mobil: 90 21 04 91

Kasserer:
Dagny Austlid
Mobil: 95 27 77 28

Barnehjelpen:
Aktivitetsleder Olav Maagaard
Tlf. 48 64 48 98

Beredskapsvakt:
Aktivitetsleder Nils Ringnes
Tlf. 91 11 66 07

Besøkstjenesten:
Aktivitetsleder Annegret Mohr
Tlf. 91 88 10 20

Besøksvenn med hund:
Aktivitetsleder Anne Berit Jensen
Tlf. 98 89 06 93

Migrasjon:
Aktivitetsleder Kari Dæhlin
Tlf. 45 23 49 98

Våketjenesten:
Aktivitetsleder Gunn Grønsveen
Tlf. 93 43 93 01

BARK(Barnas Røde kors)
Aktivitetsleder Rabbia Khawaja
Tlf. 46 52 43 11

Stange Røde Kors driver omsorg på mange felter.
>
> Barnehjelpen med sine frivillige bidrar med aktiviteter for barn og unge.De kjøper inn julegaver og deler ut til barn og ungdom. De arrangerer turer og aktiviteter.
>
> BEREDSKAPSVAKT - SAMARBEID
> Stange Røde Kors og Romedal og Vallset Røde Kors har i fellesskap inngått en avtale med Stange kommune om å stille personell til rådighet ved krisesituasjoner og alvorlige hendelser.
> Samarbeidet skal styrke den lokale rednings- og kriseberedskapen. Samarbeidet skal bidra til befolkningens beste i Stange kommune.
> KOVID 19 Koordinering av frivillige har vært et av våre viktigste oppdrag i senere tid .
>
> Besøkstjenesten og våre frivillige utfører besøk i private hjem og på institusjoner. I tillegg organiseres bingo, hyggetreff og utflukter, allsang og trilleturer. Mange eldre sitter alene, føler seg ensomme og har behov for sosial kontakt. Vi vil motvirke isolasjon blant eldre, hindre ensomhet og bygge nettverk.
>
> Besøksvenn med hund: Hundene kan godkjennes for tur, hjemmebesøk,
> institusjon enerom og institusjon gruppe
>
> Migrasjon tilbyr ulike aktiviteter:
> En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet, men det viktigste er at guiden er et medmenneske, en å stole på og støtte seg til i en krevende etableringsfase. Røde Kors trenger flere flyktningguider.
> Flyktningfamilier får hjelp til å dyrke grønnsaker, enten i pallekasser eller på parseller. Har du grønne fingere er dette kanskje en aktivitet for deg?
> Vi ønsker å gjenoppta norskopplæring og språkkafe i Ottestad og på Østgård i Stange sentrum, ved å samle migrantkvinner til hyggelige sammenkomster noen timer på formiddagen.
>
> Våketjenesten er et gratis tilbud til pårørende og til døende. Vi
> våker på sykehjem omsorgsboliger og private hjem Våre verdier: RESPEKT
> - VERDIGHET -
> OMSORG Ingen skal dø alene.
>
> BARK (Barnas Røde kors) er en gratis aktivitetsgruppe som i tråd med Røde Kors sine verdier og prinsipper skal bidra til å legge til rette for gode oppvekstsvilkår. Dette skjer I lokalmiljøet, med lokale ressurser, lokal magi, lokale aktører og på en trygg og aktiv måte.
>
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Stange Røde Kors driver omsorg på mange felter.

Barnehjelpen med sine frivillige bidrar med aktiviteter for barn og unge.De kjøper inn julegaver og deler ut til barn og ungdom. De arrangerer turer og aktiviteter.

BEREDSKAPSVAKT - SAMARBEID
Stange Røde Kors og Romedal og Vallset Røde Kors har i fellesskap inngått en avtale med Stange kommune om å stille personell til rådighet ved krisesituasjoner og alvorlige hendelser.
Samarbeidet skal styrke den lokale rednings- og kriseberedskapen. Samarbeidet skal bidra til befolkningens beste i Stange kommune.
KOVID 19 Koordinering av frivillige har vært et av våre viktigste oppdrag i senere tid .

Besøkstjenesten og våre frivillige utfører besøk i private hjem og på institusjoner. I tillegg organiseres bingo, hyggetreff og utflukter, allsang og trilleturer. Mange eldre sitter alene, føler seg ensomme og har behov for sosial kontakt. Vi vil motvirke isolasjon blant eldre, hindre ensomhet og bygge nettverk.

Besøksvenn med hund: Hundene kan godkjennes for tur, hjemmebesøk, institusjon enerom og institusjon gruppe

Migrasjon tilbyr ulike aktiviteter:
En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet, men det viktigste er at guiden er et medmenneske, en å stole på og støtte seg til i en krevende etableringsfase. Røde Kors trenger flere flyktningguider.
Flyktningfamilier får hjelp til å dyrke grønnsaker, enten i pallekasser eller på parseller. Har du grønne fingere er dette kanskje en aktivitet for deg?
Vi ønsker å gjenoppta norskopplæring og språkkafe i Ottestad og på Østgård i Stange sentrum, ved å samle migrantkvinner til hyggelige sammenkomster noen timer på formiddagen.

> Våketjenesten er et gratis tilbud til pårørende og til døende. Vi
> våker på sykehjem omsorgsboliger og private hjem Våre verdier: RESPEKT - VERDIGHET - OMSORG Ingen skal dø alene.

BARK (Barnas Røde kors) er en gratis aktivitetsgruppe som i tråd med Røde Kors sine verdier og prinsipper skal bidra til å legge til rette for gode oppvekstsvilkår. Dette skjer I lokalmiljøet, med lokale ressurser, lokal magi, lokale aktører og på en trygg og aktiv måte.

Dato oppdatert 2021-09-29