Kontaktperson Leder:
Bente Otten
Adresse: Stangeveien 514, 2312 Ottestad
E-post: benteot@gmail.com
Tlf.: 97780011

Kasserer:
Anne Lise Røhne
Adresse: Såstadveien 151, 2335 Stange
E-post: l-roehne@online.no
Tlf.: 91640667

Beskrivelse Ottestad Hagelag er en forening tilsluttet Det Norske Hageselskap. De som melder seg inn i hageselskapet, blir automatisk medlem av det lokale hagelaget.

Ottestad Hagelag arrangerer noen møter i løpet av året. Disse blir annonsert i lokalpressen og er åpne for alle, også de som ikke er medlemmer. Om våren har laget plantemarked der det selges sommerblomster, stauder og urter. Laget drar på turer og ser på andres hager. I august deltar laget på markedsdagen på Kjonerudtunet. Før jul har hagelaget julemøte der noen fra "Blomster Fryd" lager dekorasjoner.
Dato oppdatert 2014-01-16