E-post
Kontaktperson Leder:
Jørgen Rasen
E-post: jrasen@icloud.com
Tlf.: 970 76 133


Web adresse
Beskrivelse Folkets Hus eies av:
Hekne og Åsvang Arbeiderlag
Åsbygda Vel
Åsbygda Pensjonsforening
Åsbygda Idrettslag.
Dato oppdatert 2021-09-24