E-post
Kontaktperson Leder:
Roald Kjeverud
Adresse: Gæddvegen. 73, 2332 Åsvang
E-post: kbvbygg@gmail.com
Tlf.: 90 54 96 12

Kasserer:
Torild Dyresen
Adresse: Storvegen 37, 2332 Åsvang
E-post: torilddyresen@bbnett.no
Tlf.: 93 48 51 79
Beskrivelse Folkets Hus eies av:
Hekne og Åsvang Arbeiderlag
Åsbygda Vel
Åsbygda Pensjonsforening
Åsbygda Idrettslag.
Dato oppdatert 2017-07-11