E-post
Kontaktperson Leder:
Even Engen
Adresse:Amundrudgutua 33, 2330 Vallset
E-post: eveen@online.no
Tlf.: 90 73 57 99


Kasserer:
Berit Dybdal
Adresse:Kolomoen 601, 2337 Tangen
E-postadr.: berdybdal@gmail.com
Tlf.: 95 83 31 92
Beskrivelse Vallset Samfunnshus SA (tidligere Vallset Folkets Hus) er et samvirkeforetak i Vallset med sju medlems- eller eierforeninger: Vallset Arbeiderlag, Vallset Trekkspellag, Vallset Musikkforening, Vallset Idrettslag, Struperud Vel, Kvennstuguteateret og Væillsetrevyen (hvilende eier er Gata Vel). Medlemsforeningene har fra 10-12 til over hundre medlemmer i alderen fra 10-12 år til pensjonister.

"Formålet med samvirkeforetaket er å utbygge og drive et samfunnshus for dermed å skaffe medlemmene og stedets befolkning for øvrig et egnet samlingssted for sine kulturaktiviteter. Samvirkefortaket har ikke erverv til formål" (vedtektene § 2).

Vallset Samfunnshus brukes til fester, møter, teater, konserter, selskaper og andre større private arrangementer, som valglokale for Vallset Krets og som fast øvingslokale for Vallset Trekkspellag, Stangebygdenes Musikkforening og Væillsetrevyen.
Dato oppdatert 2018-04-17