Kontaktperson Leder:
Anne Helga Mågard
Adresse: 2334 Romedal
E-post: annehelga@vikenfiber.no
Tlf.: 93822384

Kasserer:
Sverre Sandmoen
Adresse: 2334 Romedal
E-post: aasndmoen@msn.com
Tlf.: 48024201

Beskrivelse Tallholen er et aktivitets- og samlingssted for lag og foreninger i Romedal.
Dato oppdatert 2014-01-16