E-post
Kontaktperson Leder:
Lars Rustad
Adresse: Gaustadvegen 24, 2344 Ilseng
E-post: lars@gaustadsondre.no
Tlf.: 90 08 37 49

Kasserer:
Per Ottinsen
Adresse: Solvinvegen 267, 2335 Stange
E-post: pottins@online.no
Tlf.:90 79 89 31
Dato oppdatert 2018-04-17