Kontaktperson Leder:
Arne Jørgen Bjørum.
Tlf. 91395886
E-post: arnejbj@online.no
Beskrivelse Espa Kulturhus er et sted for helsefremmende, sosiale og kuturelle arrangementer.
Dato oppdatert 2021-06-15