Kontaktperson Leder:
Inger Sleppen
Adresse: Nilsbergvegen 265, 2338 Espa
Tlf.: 91781733
E-postadr.: Ingsle53@hotmail.comKasserer:
Kjell Stråbø
Beskrivelse Espa Kulturhus er et sted for helsefremmende, sosiale og kuturelle arrangementer.
Dato oppdatert 2016-11-15