Kontaktperson Leder:
Sven Petter Sinnerud
Adresse: Sandvikavegen 187, 2312 Ottestad
E-postadr.: sven.peter@Fjetre.no
Tlf.: 92221776

Beskrivelse Grunneiere som rydder og merker stier v/hjelp av dugnadsgjeng. Hovedtraseen er 16 km, i tillegg kommer tilslutningsstier øst og vest for riksvegen 222 til Stange.

Midler til drift for øvrig er tilskudd fra lokale bedrifter.

Sti-nettet er mye benyttet av turgåere.
Dato oppdatert 2021-10-06