E-post
Kontaktperson Leder:
Anine Wollebæk
Adresse: Karl Johan 50, 2335 Stange
E-post:anine-w@online.no
Tlf.:45600305

Kasserer:
Kjell Joar Dybdal
Adresse: Kolomoen 601, 2337 Tangen
E-post: kjdybdal@bbnett.no
Tlf.:90946526

Beskrivelse Interesseorg. for saueiere som slipper beitedyr (sau) på utmarksbeite i Romedal almenning og Stange almenning.
Dato oppdatert 2017-05-30