Kontaktperson Vakttelefon 91632404

Kontaktperson
Kjell Joar Dybdal
Adresse: Kolomoen 601, 2337 Tangen
E-post: kjdybdal@bbnett.no
Tlf.:90946526

Beskrivelse Interesseorg. for saueiere som slipper beitedyr (sau) på utmarksbeite i Romedal almenning og Stange almenning.
Dato oppdatert 2019-08-06