E-post
Kontaktperson Leder:
Elsa-Lill Wilberg
Adresse: Åsvangvegen 258, 2334 Romedal
E-post: elsalill.wilberg@icloud.com
Tlf.: 909 25 465

Kasserer:
Marie Berg
Adresse: Vallsetvegen 437, 2330 Vallset
E-post: antontosti@gmail.com
Tlf.: 48173354
Beskrivelse Tallholen flebrukshus i Romedal
Kontor for frivillige-hjelpere fra Ilseng Pensjonistforening, Vallset Pensjonistforening, Åsbygda Pensjonistforening, Vallset Sanitetsforening og Romedal og Vallset Røde Kors.
Tidspunkter Åpningstider tirsdag og torsdag kl. 10-14
Kontortelefon i åpningstiden: 62 57 76 70
«Ut på tur» på tirsdager fra kl. 10.30. Kr. 20,- for kaffe og noe å bite i etterpå.
Dato oppdatert 2020-04-01