E-post
Kontaktperson Leder:
Elsa-Lill Wilberg
Adresse: Åsvangvegen 258, 2334 Romedal
E-post: elsalill.wilberg@icloud.com
Tlf.: 62584052

Kasserer:
Marie Berg
Adresse: Vallsetvegen 437, 2330 Vallset
E-post: antontosti@gmail.com
Tlf.: 48173354
Beskrivelse Kontor for frivillige-hjelpere fra Ilseng Pensjonistforening, Vallset Pensjonistforening, Åsbygda Pensjonistforening, Vallset Sanitetsforening og Romedal og Vallset Røde Kors.
Dato oppdatert 2017-05-30