E-post
Kontaktperson Leder:
Kirsten Rommen
tlf. 934 79 111
e-mail: kirsten.rommen@hotmail.com


Beskrivelse Lagets formål er å legge forholdene til rette for allmen ferdsel i sommerhalvåret innen Espa og Stange Almennings område. Arbeidet skal til enhver tid foregå i samarbeid med grunneier. Laget skal ikke drive politisk virksomhet.
Dato oppdatert 2020-10-06