E-post
Kontaktperson Leder:
Irene Kjærnstad
Adresse: Vensvangvegen 464, 2338 Espa
E-post: irene_kjernstad@hotmail.com992
Tlf.: 99241442Kasserer:
Anne Brodal
Adresse: Veensvangvegen 464, 2338 Espa
E-post:
Tlf.:

Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Lagets formål er å legge forholdene til rette for allmen ferdsel i sommerhalvåret innen Espa og Stange Almennings område. Arbeidet skal til enhver tid foregå i samarbeid med grunneier. Laget skal ikke drive politisk virksomhet.
Dato oppdatert 2018-04-20