Kontaktperson Leder:
Kari Simensen
Adresse: Vensvangvegen 342, 2338 Espa
E-post: kasimens@online.no
Tlf.: 90641035

Kasserer:
Mona Finnstun
Adresse: Falletvegen 64, 2338 Espa
E-post: finnstun@team-innredning.no
Tlf.: 90611082

Beskrivelse Lagets formål er å legge forholdene til rette for allmen ferdsel i sommerhalvåret innen Espa og Stange Almennings område. Arbeidet skal til enhver tid foregå i samarbeid med grunneier. Laget skal ikke drive politisk virksomhet.
Dato oppdatert 2016-09-30