E-post
Kontaktperson Leder:
Kirsten Rommen
Nilsbergvegen 208,
2338 Espa
tlf. 934 79 111
e-mail: kirsten.rommen@hotmail.com

Kasserer:
Turid Solvang
Nilsbergvegen 189,
2338 Espa
tlf. 915 12 331
e-mail: tursolv@online.no

Beskrivelse Lagets formål er å legge forholdene til rette for allmen ferdsel i sommerhalvåret innen Espa og Stange Almennings område. Arbeidet skal til enhver tid foregå i samarbeid med grunneier. Laget skal ikke drive politisk virksomhet.
Dato oppdatert 2020-01-13