E-post
Kontaktperson Anders Larsen
Nylendvegen 14
2318 Hamar
Mobil 454 27 368

Web adresse Klubbens hjemmeside
Beskrivelse HIF ble stiftet september 1981. HIF er en frittstående organisasjon som har til formål å utbre interessen av og forståelsen for internasjonal folkedans gjennom kurs og klubbkvelder. HIF er medlem i fellesorganisasjonen Internasjonal folkedans i Norden - IFIN.

Fra høsten 2012 har HIF leid lokaler på Steinerskolen, for sine tirsdagskurs. HIF har opptil 30 kurs- og klubbkvelder pr. år, inklusive kvelder med gjesteinstruktører fra andre land.
Dato oppdatert 2019-01-11