Kontaktperson Leder:
Anne Ma Emanuelsen
Adresse: Kavegen 27, 2319 Hamar
E-post: annema.emanuelsen@outlook.com
Tlf.: 62525046/41840602

Kasserer:
Torstein Solli
Adresse: Nils Gotlandsv. 5, 2407 Elverum
E-post: torstein.solli@gmail.com
Tlf.: 62414513

Web adresse
Beskrivelse Folkedanslaget Sølja har til hovedoppgave å fremme forståelse og interesse for folkedans, folkeviser, folkemusikk og bunadsbruk. Laget legger vekt på å skape et inkluderende miljø og legge til rette for mangfold og samhandling. Laget danser en gang i uka der alle som har lyst til å være med, er velkomne. Laget har oppvisninger, har diverse arrangement og reiser på turer i inn- og utland.
Dato oppdatert 2014-03-24