Regjeringa har bestemt at det ikke skal gis penger til frukt i ungdomsskolen fra og med skolestart i 2014. Skolefruktordningen opphører derfor f.o.m. mandag 13.januar 2014 eller når vårt lager for frukt er tomt.