Tjenesteenheten helse og omsorg

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange
Telefonnr: 62 56 20 35
faxnr. 62 56 20 34.