Elektroniske søknad

I løpet av november går Stange kommune over til elektronisk søknadsbehandling av SFO-plasser. Det innebærer at du som foresatt fra 01.12.13 skal søke om plass, endre plass og si opp plass, gjør dette via Stange kommunes hjemmesider.

Sist endret 19.12.2013

Vallset skole

Telefon: 62 56 25 60TAnja Witchen
SFO: 62 56 25 66 / mob 90 14 60 36 (mobiltelefon kun til bruk i åpningstiden på SFO)
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Rifsrudvegen 5, 2330 Vallset

Rektor:
Tanja Witchen
62 56 25 61