SFO i jula

SFO er åpen 23. desember og er stengt 27. desember. Vi starter opp igjen 2. januar 2014.

Sist endret 16.12.2013