Tilbygget skal stå ferdig høsten 2014

Tilbygg Tangen skole