E-post
Kontaktperson Leder
Olav Frang
Adresse: Kirkeby, Skytragutua 1, 2334 Romedal
E-post: olavfrang@bbnett.no
Tlf.: 91702417

Kasserer
Anne Helga Gallstad
Adresse: Gaustadvegen 26, 2344 Ilseng
E-post: annehelga@gmail.com
Tlf.: 97067689
Beskrivelse Lokallag av Norges Bondelag.
Fag- og interesseorganisasjon for bønder og andre som ønsker et livskraftig landbruk og levende bygder.
Dato oppdatert 2014-02-11