Jernbaneverket har tilrettelagt animasjonsvideoer som viser hovedalternativene for dobbeltspor mellom Stange og Brumunddal. Dette er de 7 traséalternativene som i september 2013 ble presentert for kommunestyrene i de berørte kommunene og i åpent møte på Victoria hotell på Hamar.  Se videoene her. Filmene ligger også på YouTube, søk på dobbeltspor Hamar.

Vær oppmerksom på at det som vises er traseer/korridorer som ikke er optimalisert med tanke på tilpasning til bebyggelse m.v. For eksempel mener Jernbaneverket at det er mulig å tilpasse linja slik at bebyggelsen på Jessnes ikke berøres så mye som i H1, H2, H3 og H4. Videre arbeid vil innebære at man må se nærmere på varianter og tilpasninger.

Alternativer kan kombineres
Det kan også være verdt å merke seg at hovedalternativene kan kombineres. For eksempel er trasévalg i Ottestad i Stange i hovedsak ikke avhengig av valg av stasjonsplassering i Hamar.

Prosessen videre
Jernbaneverket regner med å legge fram rapporten med traséutredning før jul i år. Denne rapporten vil danne grunnlag for et forslag til planprogram, hvor det forventes at antallet alternative traseer skal reduseres til 2-3 alternativer (med varianter) som skal utredes grundig. Det er kommunepolitikerne som skal ta stilling til hvilke trasealternativer som skal være med videre, og det skjer først etter en offentlig høring av forslaget til planprogram. Ved offentlig høring kan alle som ønsker komme med innspill og synspunkter.