Illustrasjon: alternativer for dobbeltsporJernbaneverket forbereder planarbeidet med dobbeltspor gjennom Stange, Hamar og Ringsaker (Sørli-Brumunddal). I den forbindelse er det laget kostnadsoverslag og sett på konsekvenser av sju mulige traseer gjennom Stange og Hamar og alternative plasseringer av Hamar stasjon.

Les mer om alternativene her