Det er skolen som i samarbeid med FAU velger å sette søkelyset på dette tema ved først å ha undervisning for elevene på dagtid, for deretter å ha et foreldremøte på dagtid.

I år var det 8. og 9. trinns elever som fikk høre Øystein Samnøen fra Barnevakten fortelle om gleder og utfordringer knytta til det å ferdes i det spennende digitale landskapet. Det handlet bl.a. om hvem vi velger å være venn med på nettet. Dessuten ble det snakket en del om hva som er lov og rett på nettet.
Øystein Samnøen fra Barnevakten underviser

Etter responsen fra elevene virket det som om dette er et velkjente temaer som de kjenner seg igjen i. Foredraget vil bli fulgt opp i klassene.

Hvert år møter representanter fra BarneVakten over 20 000 elever og foreldre på slike temamøter. BarneVaktens visjonen er å bidra til at barn og ungdom bruker digitale media på en trygg og bevisst måte. Dessuten vil de bidra til at foreldre blir aktive deltakere i barnas digitale virkelighet.