Kontaktperson Leder: Trude Kjelgren
Adr: Lensmannsgutua 7, 2335 Stange
e-post: tkjelgren@hotmail.com
tlf. 918 37 269

Kasserer: Kårhild Husom Løken
Adr: Stangevn. 912, 2335 Stange
e-post: karhild.loken@stange.kommune.no
tlf. 450 65 059
Dato oppdatert 2014-02-17