Ytterligere orientering fås ved henvendelse til Stange kommune tlf. 62 52 60 00. Søknadsskjemaer fås også der alternativt ved nedlasting fra Husbanken.  Søknader behandles fortløpende.