E-post
Kontaktperson Leder: Kjell Stråbø, Sørbråtlia 16, 2338 Espa
Tlf. 975 51 323
Adr.: Sørbråtlia 16, 2338 Espa
E-postadr.: kj-straa@live.no


Kasserer: Anders Gaasland
Adr.: St. Halvardsgt. 20 A, 0192 Oslo
E-postadr.: anders.gaasland@gmail.com
Tlf.: 92424324
Beskrivelse Vi er en aktiv forening i stange sør som arbeider for trivsel og bomiljø i grenda. For leie av Mostu skole, som er vårt grendehus, så ta kontakt med leder i vellet.
Dato oppdatert 2016-08-16