Kontaktperson Anne Mette Gruben Olsen
Spitalsvegen 238
2338 ESPA
Beskrivelse Vi er en aktiv forening i stange sør som arbeider for trivsel og bomiljø i grenda. For leie av Mostu skole, som er vårt grendehus, så ta kontakt med leder i vellet.
Dato oppdatert 2018-12-20