Kontaktperson Kontaktperson:
Joar Bredesen,
e-post: jbredese@bbnett.no
Beskrivelse Vi er en aktiv forening i stange sør som arbeider for trivsel og bomiljø i grenda. For leie av Mostu skole, som er vårt grendehus, så ta kontakt med leder i vellet.
Dato oppdatert 2020-08-20