Ønsker alle brukere og ansatte i TFF en god sommer.