Mjøsa er flomstor Mjøsa våren 2013

 

 

Flom i Stange 2013. Foto Egil M. Kristiansen Flom i Stange 2013