Midt i Gata i Vallset våknet innbyggerne opp til et syn der naturkreftene virkelig hadde tatt overhånd. Voldsomme vannmengder hadde samlet seg i bånn av Gata, og fylkesveg 24, måtte stenges i en periode. Uoffsielle målinger i Tøstilia sa 100 millimeter vann på ett døgn! Dette førte til at Tøstilia rant over, og flere eiendommer i Gata fikk husene og eiendommene fylt med gjørme og vann. For 33 eiendommer førte dette til strømbrudd i lang tid.

Uværet gikk også hardt utover vegene, og i en periode var både fylkesveg 24, E6 og jernbane stengt i Stange. Mange mindre veger forsvant og på det meste var mer enn 20 veger i Stange stengt. I løpet kvelden 22. mai var imidlertid alle kommunale og fylkesveger såpass reparert at ingen var isolert.

Espa

Politiet evakuerte fem eiendommer på Espa på grunn av vann og rasfare. De evakuerte fikk tilbud om å oppholde seg på Stange helse og omsorgssenter og tilbud om overnatting på hotell i Hamar. Etter ett døgn fikk de flytte tilbake til sine eiendommer.

Mjøsa

Stor vannføring i Lågen og kraftig nedbør gir mye vann i Mjøsa. Les mer om flom i Mjøsa her.....

Veger:

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra forsiktige når de ferdes på vegnettet i Hedmark og Oppland i tida framover. Dette både av hensyn til egen sikkerhet og av hensyn til oppryddingsarbeidet etter flommen. Les mer...

Oppsalvegen. Foto: Egil M. KristiansenTil tross for store nedbørsmengder og flomskader ble ikke helsetjenester til hjemmene og skoler/barnehager berørt. Det var riktignok noen som ikke kom seg til skole og jobb den 22. mai

Stor mediadkening

Flommen i Stange førte til stor mediedekning i både lokale og riksdekkende aviser og TV-stasjoner. Torsdag 23. mai besøkte statsminister Jens Stoltenberg Vallset for å se på skadene, og snakke med noen av de berørte. Les mer her...

Noen av nyhetsoppslagene:

Veg og jernbane informerer også på sine sider: