Kulturskolen har innledet et utvekslings- og vennskapssamarbeid med EMFERD og Amani-senteret i Morogoro, Tanzania. Dette er to sentre som arbeider for barn og unge med psykisk/fysisk funksjonshemming og deres familier. I høst var fire ansatte fra Stange kulturskole på besøk i Morogoro, og nå er det gjenvisitt med 5 ansatte fra sentrene i Tanzania til Stange.
Det er lagt opp til en innholdsrik plan for besøket. Vi kan nevne besøk på Steinerskolen, Åkershagan og Grobunn; konsert på kulturskolen, besøk på Rådhuset, rundtur i Stange, besøk på Solvin skole, Oslo-tur, deltagelse på 17. mai-feiring og mye mer! Gjestene fra Tanzania er innkvartert privat hos lærere i kulturskolen.
For kommende år planlegger vi utvekslinger hvor ungdommer kan delta sammen med kulturskolens ansatte.
Prosjektet støttes av organisasjonen ”Vennskap Nord/Sør”.