Om tjenesten
Kort beskrivelse Tilskudd til økologisk landbruk skal stimulere til omlegging og opprettholdelse av økologiske driftsformer. Videre skal tilskuddene bidra til å kompensere for økte kostnader og avlingsnedgang i den økologiske driften.
Målgruppe
Landbruksforetak
Kriterier/vilkår Søker må fylle de generelle kravene til produksjonstilskudd i jordbruket. Arealet må være kontrollert og klassifisert som karensareal før søknadsomgangen.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Fristen er 20. januar for omleggings- og arealtilskudd. For husdyr er fristen 20. januar og 20. august. Utebetaling skjer hhv. medio juni og medio februar.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Ca 6 måneders behandlingstid.
Klagemulighet Vanglig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29
Annen informasjon

Det utbetales omleggingstilskudd for de to første årene, som er karenstiden. I tillegg utbetales det et årlig arealtilskudd.

Nettsiden Hedmarken landbrukskontor

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2013-03-20