Om tjenesten
Kort beskrivelse Tilskuddet skal bidra til å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen fra jordbruket.
Målgruppe
Landbruksforetak, lag og foreninger
Kriterier/vilkår Tilskuddet kan gis til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom.
Lag og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til å gjennomføre prosjekt eller tiltak kan også søke tilskudd.

Det kan ikke innvilges tilskudd på landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskudds-berettigede landbrukseiendommer er med.

Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Vedlegg (til skjema) Miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan. Andre vedlegg avtales med faggruppe landbruk.
Søknadsfrist Søknadsfrist 15. april.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstid ca 2 måneder.
Klagemulighet Vanglig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Tiltaket skal ikke iverksettes før søknaden er innvilget. Det gis en arbeidsfrist på 3 år fra innvilgningsdato.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-11