Om tjenesten
Kort beskrivelse Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift.
Målgruppe
Landbruksforetak, lag og foreninger
Kriterier/vilkår Tilskuddet kan innvilges til foretak der det foregår tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §2 og §3 eller §4. Så lenge disse kravene er oppfylt, er det ikke noe krav at søker, eller leietaker i de tilfeller eier har leid bort arealet, mottar produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Søknadsfrist 15. april.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Annen informasjon

Tiltaket skal ikke iverksettes før søknaden er innvilget. Det gis en arbeidsfrist på 3 år fra innvilgningsdato.

Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjeketet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Hege G. Ottinsen
Dato oppdatert 2018-03-08