Om tjenesten
Kort beskrivelse Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning på landbrukseiendommer med husdyr, veksthusproduksjon, samt plante- og honningproduksjon i onnetida.
Målgruppe
Landbruksforetak
Kriterier/vilkår Gjelder foretak som driver med vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer. Virksomheten må være er registrert i Enhetsregisteret, være merverdiavgiftspliktig og levere årsoppgave som landbruksforetak. Foretaket skal ha en samlet omsetning på minst kr 20.000 i løpet av de siste 12 måneder. Dyretallet på registreringsdatoen 1. januar legges til grunn for beregning av tilskuddsbeløpet. Avløser må være minst 16 år, ikke ektefelle eller samboer.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Kvittering for betalt arbeidsgiveravgift og sjukemelding.
Søknadsfrist Søknadsfristen er 3 måneder etter siste avløste dag.
Søknaden sendes til Hedmarken landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstiden er 2-3 uker.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Ordningen omfatter sjukdom, svangerskap/fødsel, følge av sjuke og funksjonshemmede barn, sivilforsvarsøvelse og ved dødsfall.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 51 02 10, telefaks 62 51 02 01
Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvegen 40, 232 Ridabu.
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2016-10-25