Om tjenesten
Kort beskrivelse Landbruksforetak med husdyr kan få refundert sine utgifter til avløsning ved ferie og fritid .
Målgruppe
Husdyrbrukere
Kriterier/vilkår Gjelder foretak med husdyr på en eller flere landbrukseiendommer. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret, være registrert som merverdiavgiftspliktig og levere årsoppgave som landbruksforetak. Foretaket skal ha en samlet omsetning på minst kr 20.000 i løpet av de siste 12 måneder. Tilskuddet må utgjøre et minst 5000 kroner. Avløser må være fylt 16 år og ikke vær ektefelle eller samboer.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsfristen er 20. januar med utbetaling i juni.
Søknaden sendes til Hedmarken landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Ca 3 måneder.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Alle som er registrert i ordningen får tilsendt søknad og forskriftshefte før søknadsfristen 20. januar, fra Statens Landbruksforvaltning. Søknaden kan sendes elektronisk over internett. Foretak som er registrert i ordningen får tilsendt brukernavn, passord og brukerveiledning fra SLF.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2017-07-18