Ove Simensen

For mer informasjon om kommunale bolitgomter ta kontakt med

Ove Simensen
Tlf 62 56 20 60
Mob 913 45 065