Forebygger
- Hensikten med familiekontakter er å hjelpe og forebygge større problemer eller kriser i familier med en utfordrende hverdag, forteller Linda Soløst. Utfordringene kan bl.a. være knyttet til økt belastning og lite nettverk, foreldre som er aleneforsørgere, samlivsbrudd, kronisk sykdom hos barn eller foreldre, minoritetsfamilier eller annet.

14.februar starter et nytt kurs for familiekontakter i samarbeid med Hamar kommune.

Lite lønn, mye takknemlighet

Hjelpebehovet defineres av familien selv, og en familiekontakt kommer hjem til familien 2-4 timer pr uke, gjennomsnittlig i ca et halvt år. Familiekontaktene går gjennom et 24 timers forberedende kurs i forkant, de leverer politiattest og signerer taushetserklæring.

Familiekontakten mottar ingen lønn for arbeidet, men får dekket kjøreutgifter. Mange familiekontakter opplever det som veldig meningsfylt og givende å kunne stille opp for familier som av ulike grunner har behov for en utstrakt hånd i en periode. Familiekontaktene får dessuten tilbud om faglige og sosiale treff og arrangementer, og de får personlig og jevnlig oppfølging av koordinator.

Stange er nå så heldige å ha 11 flotte familiekontakter som bidrar med å gjøre verdifull hverdagsinnsats rundt om i kommunen; 4 menn og 7 kvinner i forskjellige aldre.

- Det vesentlige er nok selve opplevelsen man sitter igjen med når man hjelper andre. Man møtes av takknemlighet og føler at man virkelig bidrar. Det forteller alle mine familiekontakter, sier Soløst.
 

Interesse for andre
Ifølge Linda Soløst er litt tid til overs, erfaring med barn og interesse for andre mennesker det som i utgangspunktet skal til for å være familiekontakt. Gjennom kurset er man innom temaer som familieliv, roller, verdier og holdninger, kommunikasjon, hjemmebesøk, grenser og det offentlige hjelpeapparatet. Familiekontaktene veileder og støtter også hverandre, og Soløst prøver å koble familiekontakt og familie slik at det blir best mulig ”match”.

Kurset vil delvis bli holdt på Hamar, sammen med Eva Eidem / Home Start koordinator i Hamar kommune, men også på Stange helsestasjon (8 kurskvelder totalt).

Ja, jeg vil delta! 

Ønsker du å være en ressurs for andre gjennom å bli familiekontakt eller å få mer informasjon om Home-Start Familiekontakten?

Da kan du kontakte Home-Start koordinator Linda Soløst på telefon 911 56 315 eller e-post: linda.solost@stange.kommune.no