Tilskuddet skal behandles før sommerferien.

Spørsmål om de ulike typer tilskudd kan rettes til saksbehandleren:
Solbjørg Tveiten  tlf. 975 49 941
Bente Myhr tlf. 62 56 21 12
Rolf Olav Hårseth tlf. 62 56 21 13
Bente H. Ryen tlf. 947 83 362
Else Bjørke tlf. 62 56 21 14
Åse Strand tlf. 62 56 21 10


Barn og unges kommunestyre (BUK) har tilskudd til fordeling, med søknadsfrist1. mars.