Saksbehandlere for ulike typer tilskudd:
Line Kongssund tlf. 948 88 225
Bente Myhr tlf. 62 56 21 12
Rolf Olav Hårseth tlf. 62 56 21 13
Nina Halvorsen tlf. 62 56 21 10

Barn og unges kommunestyre (BUK) har tilskudd til fordeling, med søknadsfrist1. mars.
Saksbehandler er Else Bjørke tlf. 62 56 21 14