Saksbehandlere for ulike typer tilskudd:
Line Kongssund tlf. 948 88 225
Bente Myhr tlf. 62 56 21 12 / 974 34 328
Rolf Olav Hårseth tlf. 62 56 21 13
Nina Halvorsen tlf. 62 56 21 10 / 997 99 082

Barn og unges kommunestyre (BUK) har tilskudd til fordeling, med søknadsfrist1. mars.
Saksbehandler er Else Bjørke tlf. 62 56 21 14 / 930 56 739