Espa skole og barnehage

Telefon: 62 56 25 70
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Kjeldsrudenga 15,  2338 Espa

Rektor
Eli Martinsen
Tlf. 62 56 25 71