NAV

Telefon: 55 55 33 33 mellom 08.00 og 15.30

Bemannet publikumsmottak mandag-tirsdag og torsdag-fredag kl.  12:00 – 14:00.

Åpen dør for selvbetjening og timeavtaler: mandag – fredag kl. 09:00 – 14:30. 


Postadresse: Postboks 44, 2336 Stange
Besøksadresse: Storgata 37, 2335 Stange

NAV leder
Tone Strugstad Qviller