NAV

Telefon: 55 55 33 33 mellom 08.00 og 15.30

Bemannet publikumsmottak mandag, onsdag, fredag klokken 10.00-12.00

Dørene åpnes ved timeavtale. 


Postadresse: Postboks 44, 2336 Stange
Besøksadresse: Storgata 37, 2335 Stange

NAV leder
Tone Strugstad Qviller