Ottestad bo- og servicesenter

Håkenstadvegen 16
2312 Ottestad
Kjøkken: 62578570