Vallset bo- og servicesenter

Skallbergvegen 5
2330 Vallset
Tlf. 62 56 24 10