Fysioterapitjenesten

Telefon: 416 79 885
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Høgmyr, Romedalsvegen 8, 2335 Stange

Ledende fysioterapeut

Tlf. 416 79 85