Stange kulturskole

Besøksadresse:
Skolegata 19, 2335 Stange
Postadresse:
Stange rådhus, Postboks 214,
2336 Stange
Tlf. 62 56 27 25/62 56 27 27
 

Mona D. FlyenRektor

Mona Djuphagen Flyen,
tlf. 62 56 27 25
Kulturskolesekretær, Bjørg Langsethagen,
treffes på tlf. 62562727 mandag og torsdag