Stange kulturskole

Besøksadresse:
Skolegata 19, 2335 Stange
Postadresse:
Stange rådhus, Postboks 214,
2336 Stange
Tlf. 62 56 27 25/62 56 27 27

Vi har begrenset bemanning på telefon. Send oss gjerne en e-post til kulturskolen@stange.kommune.no om hva det gjelder, eller dersom du ønsker å bli oppringt.

Mona D. Flyen

Rektor

Mona Djuphagen Flyen,
tlf. 62 56 27 25
Kulturskolesekretær, Bjørg Langsethagen,