ANne Marie StenbergStange helsestasjon

Leder helsestasjonstjenesten
Anne Marie Stenberg

Tlf: 95154238

 

Åpningstider:
mandag-fredag 08.30-14.30

Tlf. 62 56 23 33

Åpen veietid: mandager kl. 12-13
Åpen fysioterapitid: mandager kl. 12-13.

Besøksadresse:
Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange
Postadresse:
Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange