Barn og familie

Besøksadresse:Thilla Lerberg
Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse:
Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange
Tlf. 62 56 20 00

Virksomhetsleder 
Thilla M. Nerli Lerberg
tlf. 944 87 271