Åpningstider: 06.45-16.30

Aldersgrupper:
Kongla 3-5 år
Furukvisten 1-3 år

Type plasser: Hel plass - 2-5 dager pr. uke

Eier: Stange kommune

Kart