Åsbygda barnehage

Besøksadresse:Sissel Tangen Evensen
Oldervegen 3, 2332 Åsvang
Tlf. 62 56 26 68

Kongla:
906 53 774

Furukvisten:
907 35 041

Postadresse:
Postboks 214, 2336 Stange

Styrer
Sissel Tangen Evensen