Vallset barnehage

Besøksadresse:
Nordlundvegen 12, 2330 Vallset
Tlf. 62 56 26 71

Postadresse:
Postboks 214, 2336 Stange

Styrer
Gunn Elin Engen