Åpningstider: 07.00-16.30

Aldersgrupper: 1-5 år

Type plasser: Hel plass - 2-5 dager pr. uke

Eier: Stange kommune

Kart